Celulóza - Isocell

Isocell je tepelná izolácia z celulózových vlákien, ktorá je vyrobená optimálnou recyklačnou metódou z novinového papiera. Základný materiál pre ISOCELL celulózu je drevo, ktorého vynikajúce vlastnosti sú známe už po tisícročia. Produkcia ISOCELL celulózy prebieha v Rakúsku v jednom z najmodernejších zariadení v Európe. Triedený novinový papier sa nahrubo natrhá, zmieša sa s minerálnymi soľami a rozvlákni v mlyne. Takto vytvorené vločky sú odolné proti požiaru ako sú aj odolné proti napadnutiu hmyzom, plesňou, hnilobou. Výroba vďaka neustálej cudzej a vlastnej kontrole podlieha najprísnejším rakúskym, nemeckým a európskym kritériám. Vločka s dlhým vláknom Vás presvedčí extrémne nízkou tepelnou vodivosťou a odolnosťou proti sadaniu aj pri hrubšej izolácii. ISOCELL celulóza nie je toxická, neobsahuje žiadne nebezpečné látky alebo prísady a je na dotyk jemná a teplá. Nedráždi pokožku, nie je agresívna a tým posudzovaná ako sympatická izolačná látka. Celulózové vlákna v konštrukcii zhutnejú a tým vytvoria bezškárovú izolačnú dosku, ktorá je odolná proti sadaniu.

 • Tepelná ochrana

  Vysoká tepelná kapacita celulózovej izolácie ISOCELL spôsobuje jednoznačne spomalený prestup tepelného toku. Samotné podkrovné miestnosti zostávajú až do noci chladné a vďaka tomu môžete nerušene spať. Podobne ako pri prepočte U – hodnoty pri tepelnej izolácii, sa dá vypočít ať aj tepelná ochrana. Jedná sa o tzv. fázový posun. Fázový posun PHI je časový interval uvedený v hodinách, ktorý potrebuje teplotná vlna, aby sa z obvodovej strany (exteriéru) stavby dostala na vnútornú stranu (interiéru) stavby. Čím je väčší fázový posun, tým bude prehriatie budovy pomalšie.

 • Regulácia vlhkosti

  ISOCELL celulózová izolácia je schopná, bez toho aby stratila izolačné hodnoty do vlákien prijímať a zároveň rovnomerne vydávať vlhkosť. Táto zvláštna schopnosť pôsobí regulačne na klímu v miestnosti.

 • Ochrana pred hlukom

  Aj v tejto oblasti Vám tesná a bezškárová celulózová izolácia prinesie len výhody. V porovnávacích skúškach s bežnými izolačnými materiálmi boli namerané až o 7 dB lepšie zvukovo izolačné hodnoty.

 • Protipožiarna ochrana

  ISOCELL celulózová izolácia nehorí. Iba vrchná vrstva zuhoľnatie.

 • Celulóza a životné prostredie

  v porovnaní s inými izolačnými materiálmi ako je napr. polystyrén alebo sklená vata, je spotreba primárnej energie pri výrobe oveľa nižšie. V porovnaní s polystyrénom je to len šestina a tretina v porovnaní so sklenou vatou.

Parameter Hodnota
Schválenie a kontrola ETZ ETA - 06/0076
Z-23.11 - 1236
Zloženie rozvláknený novinový papier a bórité soli menej ako 10%
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,039 W/mK
Difúzny odpor vodnej pary μ = 1
Objemová hmotnosť od 30 kg/m3 - 60 kg/m3
Súčiniteľ odporu prúdenia r = 5,3 kPa s/m2 pri 30 kg/m3
r = 25,1 kPa s/m2 pri 50 kg/m3
Stupeň horľavosti podľa EN 13501-1 100 mm / B-s2, d0
Odolnosť proti plesniam trieda 0
Špecifická tepelná kapacita c = 2110 J/kgK
Zdravotná nezávadnosť Podľa odborného posudku klinického oddelenia pre pracovnú medicínu, sa na základe nízkej expozície nedá žiadne zdravotné riziko stanoviť.
Balenie vo vreciach 12,5 kg

Drevovláknitá fúkaná izolácia - STEICOzell

Drevo je od nepamäti chráneným stavebným produktom, a to práve kvôli svojim tepelnoizolačným vlastnostiam. Vďaka vynikajúcej bunkovej štruktúre izoluje drevo 15 krát lepšie ako betón, 400 krát lepšie ako oceľ a 1770 krát lepšie ako hliník. Poskytuje tak napr. pri šírke 2,5 cm vyššiu tepelnú vodivosť ako 11,5 cm silná kamenná stena. Pritom je drevo maximálne stabilné, má dlhú životnosť a je flexibilné z hľadiska spracovania.

STEICOzell sa skladá z čistých voľných drevovlákien, vyplňujúcich všetky duté priestory, a to bez špár. Každé z týchto vlákien má všetky prednosti prírodného dreva: trvanlivosť, stabilitu a veľmi dobre tepelnoizolačné vlastnosti. K vytvoreniu izolačnej vrstvy je vláknový materiál vháňaný pod vysokým tlakom do uzavretých častí stien, určených k vyplneniu, kde sa presne prispôsobí konštrukčným prvkom.

Vďaka difúzne otvorenej bunkovej štruktúre reguluje STEICOzell vlhkosť a prispieva tak z hľadiska biológie stavby k vytvoreniu optimálneho prostredia na bývanie. Vysokou schopnosťou akumulácie tepla zamädzuje STEICOzell naviac prístupu tepla do budovy v lete. Efekt: príjemný chlad v najteplejších dňoch a príjemné teplo v najmrazivejšom období.

Isocell prezentácia
Isocell prezentácia
Parameter Hodnota
Schválenie a kontrola Nemecký inštitút pre stavebnú techniku Z-23.11 - 1120
Zloženie drevovlákna, fosfát amónia, kyselina boritá
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,040 W/mK
Súčiniteľ difúzie vodnej pary μ = 1 - 2
Špecifická tepelná kapacita c = 2100 J/kgK
Ukazovateľ požiaru E
Objemová hmotnosť 30 kg/m3 - 45 kg/m3
Balenie vo vreciach 15 kg

Minerálna vlna (kamenná vlna) - Rockwool Granrock Premium

Kamenná vlna (minerálna plsť) spájaná organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaná, voľná a v tvare granúl slisovaná. GRANROCK PREMIUM je vyvinutý pre tepelné, akustické a protipožiarne izolácie sendvičových stien, stropov zhora, úzkych alebo neprístupných miest v šikmých strechách a plochých strechách pod väzníkmi, do deliacich priečok a ako výplň iných dutých priestorov bez akéhokoľvek zaťaženia. Vlastnosti:

 • Tepelno izolačné schopnosti

 • Nehorľavosť – ochrana proti šíreniu plameňa a požiaru

 • Zvuková pohltivosť

 • Vodoodpudivosť a odolnosť proti vlhkosti

 • Paropriepustnosť

Parameter Hodnota
Systém riadenia kvality SO 9001:2008 – certifikát č.9000351
Systém starostlivosti o životné prostredie SO 14001:2004 – certifikát č. 9000352
Trieda reakcie na oheň A1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,040 W/mK
Merná tepelná kapacita c = 840 J/kgK
Objemová hmotnosť 50 kg/m3 - 90 kg/m3
Balenie vo vreciach 20 kg

Minerálna vlna (sklené vlákna, tzv. sklená vata) - Supafil Loft 045

Fúkaná izolácia z čistého prírodného vlákna vyrobená z recyklovaného skla bez spojiva a prímesí. Nesadá, nehorí a je nenasiakavá. Ekologický a zdravotne nezávadný materiál.

 • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti

 • jednoduchá aplikácia pri ťažko dostupných konštrukciách

 • ľahká manipulácia

 • nízke zaťaženie konštrukcie vlastnou tiažou izolačného materiálu

 • lepšie pohlcovanie dopadajúceho hluku

 • zvýšenie pasívnej požiarnej bezpečnosti konštrukcie

 • vysoká paropriepustnosť materiálu – nezvyšuje difúzny odpor konštrukcie

 • nenasiakavý materiál – vďaka hydrofobizácii

 • primárne sklené vlákno bez spojiva

Parameter Hodnota
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,034 W/mK - 0,045 W/mK (podľa aplikovanej objemovej hmotnosti)
Aplikovaná objemová hmotnosť 12 kg/m3 - 35 kg/m3
Súčiniteľ difúzie vodnej pary μ = 1 - 2
Trieda sadania < 1%
Trieda reakcie na oheň A1 (najvyšší stupeň požiarnej bezpečnosti)
Balenie vo vreciach 16,6 kg