Fúkaná tepelná izolácia

Je spoločné pomenovanie pre tepelné izolácie, kde sa tepelnoizolačný materiál dopravuje do zatepľovaného priestoru fúkaním pomocou vzduchu. Fúkané izolácie sú dodávané vo forme vlákien, vločiek či granulátov (balené v originálnych vreciach priamo od výrobcu), ktoré sa pomocou aplikačného stroja (obyčajne umiestneného na nákladnom aute) dostávajú na miesto aplikácie. Tam sa nafúkaním vytvorí súvislá tepelnoizolačná vrstva bez spojov, prerušení a tepelných mostov.

Fúkaná tepelná izolácia môže byť vyrobená z

 1. Celulóza (Isocell)

  V sedemdesiatych rokoch prišli na trh tepelné izolácie na báze celulózových vlákien. Sú to prírodné materiály, ktorých výroba je zabezpečovaná tak, aby spĺňali náročné požiadavky, ktoré sú kladené na tepelné izolácie. Nami používaná celulóza Isocell je tepelná a zvuková izolácia z celulózového vlákna, získaného špeciálnym rozvláknením akostného novinového papiera. Podstatou tejto izolácie je teda drevo, po tisícročia používaný prírodný materiál. Jemné vlákna celulózy majú veľmi nízku tepelnú vodivosť a vytvárajú kompaktú, výrazne pórovitú štruktúru, v ktorej bez pohybu uzavretý vzduch zabezpečuje výnimočné izolačné vlastnosti. Použitím celulózovej izolácie v stavebnej konštrukcii boli dokázané 26 % úspory energie oproti bežnej izolácii z minerálneho vlákna. Tepelná izolácia je upravovaná tak, že konečný výrobok je s nulovým šírením plameňa po povrchu a zároveň ošetrený prísadami, ktoré zabezpečujú odolnosť proti hubám, plesniam, hmyzu a hlodavcom. Konečný výrobok je balený do polyetylénových vriec a je určený na spracovanie v certifikovaných stavebných firmách, ktoré vlastnia aplikačné strojové zariadenia, potrebné na uloženie izolácie do stavby.

  Aplikáciu fúkanej celulózy si môžete pozrieť na nasledujúcom ilustračnom videu:

 2. Drevovláknitá fúkaná izolácia (STEICO-zell)

  Aplikáciu drevovláknitej fúkanej izolácie STEICO-zell si môžete pozrieť na nasledujúcom ilustračnom videu:

 3. Minerálna vlna - sklené vlákna, tzv. sklená vata (Supafil Loft 045, Isover)

  Aplikáciu minerálnej vlny Supafil si môžete pozrieť na nasledujúcom ilustračnom videu:

 4. Minerálna čadičová vlna - tzv. kamenná vlna (nesprávne nazývaná aj magma) (Rockwool Granrock Premium)

  Minerálna vlna pozostáva z veľkej časti z kremenného piesku (sklená vata), resp. z vulkanickej horniny (kamenná vlna). Kameň sa roztaví, aby sa z neho napokon vyrobili umelé minerálne vlákna. Ako spojovací materiál sa najčastejšie pridáva fenolformaldehydová živica (približne 3 - 10 % pri sklenej vate a 1 - 3 % pri kamennej vlne). Izolácie z minerálnych vlákien sa predávajú ako izolačná plsť, ako dosky a môžu byť kašírované hliníkovou fóliou, sklenou alebo inou textiliou alebo ošetrené kovovou sieťovinou alebo sa balia do vriec na aplikáciu fúkanim.

  Aplikáciu kamennej vlny Rockwool si môžete pozrieť na nasledujúcom ilustračnom videu:

Možnosti použitia fúkanej izolácie

 • do dvojplášťových plochých striech (pultové strechy)
 • do dutých trámových stropov (tzv. štukátorové stropy)
 • na stropy a šikminy v rodinných domoch (podkrovie)
 • do zavesených (znížených) stropov
 • vo výrobných halách
 • do drevostavieb a nízkoenergetických stavieb
 • do rodinných domov typu bungalov
 • do väzníkových konštrukcií - drevených aj kovových
 • do striech v bytových domoch
 • do ťažko prístupných priestorov

Vlastnosti fúkanej izolácie

 • tepelnoizolačná – výborne izoluje, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ=0,036 - 0,044 W/mK (závisí od druhu fúkanej izolácie a spôsobu aplikácie)
 • protipožiarna – nami používané fúkané izolácie sú nehorľavé a nezápalné
 • paropriepustná – umožňuje voľné odvetrávanie vlhkosti z konštrukcie, nehnije a obmedzuje možnosť výskytu plesní
 • pohlcuje hluk
 • je dlhodobo tvarovo stála
 • nezaťaží dodatočne konštrukciu – merná hmotnosť nafúkanej minerálnej vlny je 12,5-60 kg/m³ (závisí od druhu fúkanej izolácie a spôsobu aplikácie), vhodná aj na rekonštrukciu starších a historických budov
 • zdravotne nezávadná